Snel zoeken

Bouwkavel met bouwplan voor een woning met praktijkruimte

Bijzonder fraai gelegen BOUWKAVEL op ca. 158 m2 eigen grond met uitzicht op de rivier 'de Oude Rijn'

Bijzonder fraai gelegen BOUWKAVEL op ca. 158 m2 eigen grond met uitzicht op de rivier 'de Oude Rijn' en op de 'Burgemeester Bruntstraat'. De kavel wordt aangeboden met een bouwplan voor een woning met praktijkruimte met een totale inhoud van ca. 1.000 m3. De tekeningen zijn in te zien op ons kantoor.

De gemeente Bodegraven heeft de bestemming gewijzigd in woondoeleinden (bg) bijgebouwen. Echter op 15 februari 1998 is vergunning verleend "dossiernummer 1998 127" voor de bouw van een woning met bedrijfsmatige opslagruimte, kantoor, c.q. praktijkruimte welke vergunning nog steeds van kracht is. Rekening houdend dat alle voorwaarden zoals genoemd in de oorspronkelijke vergunning onverkort van kracht zijn.

Een van de voorwaarden is dat de geplande bedrijfsactiviteiten aan het destijds geldend bestemmingsplan "Kom Nieuwerbrug" moeten voldoen. Tevens kan zijn dat voor de betreffende bedrijfsactiviteiten een melding of een omgevingsvergunning in het kader van milieu ingediend moet worden, of een melding of vergunning nodig is, is afhankelijk van het type bedrijf.

Wij lichten het bouwplan graag nader toe.

De kavel wordt aangeboden in huidige staat met huidige "oude" opstal".
Het is de koper vrij om een eigen aannemer te kiezen.
De auteursrechten van de tekeningen zijn voorbehouden aan de Architect.

Voor meer informatie klik hier