Snel zoeken

Links

NVM Business

De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca) en bestaat uit 700 makelaars. NVM Business makelaars en taxateurs onderscheiden zich op grond van hun deskundigheid en kennis van de regionale markten waarin zij actief zijn.

NVM

De NVM is de grootste vereniging van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen en het eerste aanspreekpunt voor politiek, media en andere partijen.

Bouwbesluit-2012

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Taxatie Management Instituut

Een taxatiesysteem dat is ontwikkeld door en voor taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedsector. Hoofddoel van het systeem is dat taxateurs kunnen gaan werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Deze zijn vastgelegd in de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©. Een initiatief dat taxaties van commercieel vastgoed inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar maakt.

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI

Het NWWI valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Stichting Groen Hart

De Stichting Groene Hart wil het karakter van het Groene Hart behouden, met al zijn cultuur-, natuur- landschaps- en natuurwaarden.

Nationale Hypotheek Garantie

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) sluit u een veilige en verantwoorde hypotheek voor de aankoop of verbouwing van een woning af. Bovendien bespaart u honderden euro's per jaar.

Juridische Supermarkt

Juridische Supermarkt is een juridisch adviesbureau en gespecialiseerd in het opstellen en controleren van overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Beleef Woerden

Woerden is de hoofdstad van het Groene Hart van Holland. Het kloppend hart, waar stad en land elkaar ontmoeten.

Funda in Business

Funda in business is een initiatief van Funda B.V. Deze website is specifiek voor bedrijfsonroerend goed. Het zoeken naar verschillende vormen van bedrijfshuisvesting staat hier centraal (bedrijfsruimte, kantoren, horeca, winkelruimte of bouwgrond). Daarnaast worden alle NVM bedrijfsmakelaars op de site getoond.