Mediation

Wat is mediation?

Bij mediation wordt een mediator ingeschakeld om mensen te begeleiden bij het oplossen van een conflict. Deze onafhankelijke mediator buigt zich niet over de inhoud van het geschil, maar ondersteunt partijen bij het zelf oplossen van het conflict. Het voordeel van mediation is dat partijen in een geschil zelf hun eigen oplossingen kunnen nastreven en niet afhankelijk zijn van een oordeel van derden.

 

Ontwikkeling van mediation in Nederland

De kranten staan momenteel bol van berichten over mediation. Het gaat daarbij om een alternatief voor de gang naar de rechter, de meer gebruikelijke hulp- en dienstverlening en specifieke vormen van conflictoplossing. Geschillen tussen mensen en organisaties doen zich op alle terreinen van het leven voor. Wanneer men er zelf niet meer uitkomt, wordt de rechter, een arbiter of een hulp- of dienstverlener ingeschakeld. Kenmerkend voor deze ingeschakelde derde is dat deze zich buigt over de inhoud van het geschil.

Bij mediation wordt ook een mediator ingeschakeld. Deze mediator buigt zich echter niet over de inhoud van het geschil maar ondersteunt partijen bij het zelf oplossen van het conflict. De mediator houdt zich niet met de inhoud van het geschil bezig maar met de communicatie tussen de partijen. De mediator ondersteunt het proces van onderhandelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Harvard methode van onderhandelen. Bij deze onderhandelingsmethode wordt er naar gestreefd de verschillen in belangen te overbruggen. Hiermee wordt voorkomen dat een partij als winnaar uit de bus komt. In plaats daarvan gaan beide partijen er op vooruit.

Het voordeel van mediation is dat partijen in een geschil zelf hun eigen oplossingen kunnen nastreven en niet afhankelijk zijn van het oordeel van een derde. Veel conflicten blijken zich te lenen voor een oplossing door middel van mediation.

Rien Treur treedt alleen op bij conflicten tussen partijen met betrekking tot onroerend goed en werkt oplossingsgericht. Neem vrijblijvend en kosteloos contact op voor een kennismaking en inventarisatie gesprek.