Taxaties van woningen

Klik hier en vraag een taxatie aan

 

Taxaties van woningen

Wij taxeren woningen. Tevens kunt u ons inschakelen voor het bemiddelen bij aan- en verkoop, aan- en verhuur en advieswerk met betrekking tot woningen en bedrijfsmatig onroerend goed.

Rien Treur is Register Makelaar Taxateur, ingeschreven in het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Rien en Dennis zijn beiden beëdigd NVM makelaar/taxateur.

Onze taxatierapporten worden geaccepteerd door alle banken en de Stichting Waarborgfonds Eigen woningen ten behoeve van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Aan het taxatierapport wordt altijd (indien bij het kadaster aanwezig) een kadastraal uittreksel, een kadastrale kaart en een kopie van de eigendomsakte van het object toegevoegd. Het rapport is vanzelfsprekend geschikt voor hypotheekaanvragen.

Wie zijn onze opdrachtgevers

Veel taxaties worden uitgevoerd met taxateurs van de belastingdienst voor financiële instellingen zoals banken, de plaatselijke makelaars, hypotheekverstrekkers en uiteraard voor particulieren. De taxaties worden voor vele doeleinden verricht.

Doel van een taxatie

De waarde van uw onroerend goed berekenen is specialistenwerk. Aan de hand van rekenmethodes, bouwkundige staat, lokale marktverhoudingen, bestemmingsplannen, eventuele erfdienstbaarheden, overpad et cetera kijken wij telkens naar de specifieke reden en het doel van de taxatie.

Klik hier voor een NWWI taxatie

Redenen om onroerend goed te taxeren

 • Financiële redenen; bijvoorbeeld voor het afsluiten of oversluiten van een hypotheek, voor de aan- of verkoop of verbouwing van een woning, voor de aan- of verkoop van een bouwkavel of ander onroerend goed.
 • U overweegt zelf een woning te kopen of te verkopen en wilt weten of de koopprijs in overeenstemming is met de vraagprijs.
 • Een hypotheek aanvraag; bij de aankoop van een onroerende zaak wordt in bijna alle gevallen geld via een hypotheekverstrekker geleend. De hypotheekverstrekker wil zekerheid over de waarde van de onroerende zaak. Deze zal altijd naar een officieel, door een gecertificeerd makelaar/taxateur opgemaakt, taxatierapport vragen.
 • Voor de belasting.
 • Taxatie van (her)ontwikkelingsmogelijkheden.
 • In geval van echtscheiding.
 • In geval van een nalatenschap.
 • U mag in bijna alle gevallen zelf bepalen welke makelaar/taxateur de taxatie gaat verrichten, mits deze is gecertificeerd.

  Belangrijke factoren met betrekking tot de taxatie

  Voor de taxatie van een onroerend zaak zijn taxatiemodellen en de (lokale) kennis van de makelaar/taxateur niet altijd voldoende. Er zijn immers factoren die van invloed zijn op de waarde van een onroerend zaak die men niet kan zien. Zelfs niet bij de opname door een taxateur. Het is van belang dat de taxateur wel op de hoogte is van deze omstandigheden omdat deze een positief of juist negatief effect kunnen hebben op de waarde van de onroerende zaak.

  De taxateur heeft de plicht een onderzoek in te stellen naar dit soort factoren. Voorbeelden van zulke factoren (kunnen) zijn; veranderingen door de gemeente of provincie in beleid, bestemming en/of gebruik in bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie, ontheffing et cetera, informatie over milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventuele aanwezige oude olietanks en dergelijke, afgegeven vergunningen aan derden die van invloed (kunnen) zijn op het woon- werkgenot, informatie van het kadaster.

  Deze informatie wordt veelal opgevraagd bij de gemeente. Hiervoor brengt de gemeente echter kosten in rekening. Deze kosten worden de 'verschotten' genoemd. Iedere gemeente mag haar eigen tarieven voor deze verschotten vaststellen. De verschotten worden direct doorberekend aan de klant. 

  In nagenoeg alle gevallen zal de taxateur naast het raadplegen van het Kadaster ook een onderzoek uitvoeren naar de eigendomspapieren. Dit lijkt overbodig. Helaas blijkt in de praktijk dat het wel noodzakelijk is om te controleren of de verkoper ook wel daadwerkelijk de eigenaar is en gerechtigd is om te verkopen. Ook dit onderzoek valt onder de verschotten. Natuurlijk zijn er nog meer mogelijkheden of redenen om onroerend goed te laten taxeren.

  Snelle afwikkeling

  Indien wenselijk kunnen wij u een taxatierapport doen toekomen binnen 5 werkdagen. Dit is echter wel afhankelijk van een snelle toegang en opname van het te taxeren object. In de meeste gevallen is dit geen probleem. Eén en ander is afhankelijk van eigenaren en/of hun makelaars, kadastrale informatie en bestemmingsinzage. Als het rapport is afgerond, wordt het naar u verzonden.

  Er zijn tal van redenen om een taxatierapport te laten opmaken. Rien Treur Makelaardij B.V. is hiervoor uw aangewezen partner.

  Eén ding is zeker: Vaak kunt u met een goede waardebepaling voordeel behalen! 

  Wilt u meer informatie of overweegt u een taxatie te laten verrichten; neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.