Snel zoeken

Ruimte voor Ruimte

Bouwrechten kopen voor de bouw van een vrijstaande woning.

RUIMTE VOOR RUIMTE REGELING

De Ruimte voor Ruimte regeling is een beleidsregel van de overheid. Met deze regeling is het mogelijk om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing een nieuwe woning te ontwikkelen. Agrarische ondernemers verkopen de rechten van de te slopen stallen, schuren of overige (agrarische) bedrijfsbebouwing. Overwegend is deze bebouwing ontsierend voor het landschap. Door sloop van deze oude gebouwen is de Ruimte voor Ruimte regeling een kwaliteitsverbetering van het landschap.

De regeling Ruimte voor Ruimte kan per provincie afwijken.

 

BOUWRECHTEN VERKOPEN?

Deze regeling wordt ook wel  Rood voor Rood genoemd of stallensloopregeling.

Bent u agrariër en bent u van plan om schuren, stallen of bedrijfsbebouwing te slopen?

Ga niet zomaar slopen, maar informeer bij de makelaar naar de mogelijkheden en welke financiële voordelen deze regeling kan bieden. 

 

VRIJSTAANDE WONING BOUWEN IN HET BUITENGEBIED?

Wanneer u in het bezit bent van een perceel grond met een opstal van ca. 300 m2 in het buitengebied. Is het mogelijk om een bouwtitel te kopen via de regel Ruimte voor Ruimte. In dit geval moet er wel minimaal 1.000 m2 aan agrarische stallen/gebouwen gesloopt worden. Zo’n bouwtitel is te gebruiken voor het realiseren van een woning in het buitengebied.

 

BESTAANDE WONING IN BUITENGEBIED GROTER BOUWEN?

Het behoort in de Ruimte voor Ruimte regeling soms tot de mogelijk om door het kopen van een afwijkend aantal (agrarische) sloopmeters bij te kopen, ook wel compensatieregeling genoemd. Op deze manier kan het dus mogelijk zijn uw woning extra uit te bouwen.

Rien Treur Makelaardij is vanaf het beging van de regeling (2000) actief in het bemiddelen van bouwrechten oftewel Ruimte voor Ruimte. Dus echte ervaringsdeskundigen die weten hoe het werkt.

 

Gaat u slopen? Wilt u bouwen? Neem contact op met Rien Treur Makelaardij