Snel zoeken

Blog: De woningmarkt

Dit artikel gaat over de woningmarkt met de kennis van nu (29-07-2021)

 De Woningmarkt met de kennis van nu (29-07-2021)

De woningmarkt is een krachtenveld van vraag naar en aanbod van woningen. De woningmarkt kent veel minder vrijheid dan andere economische krachtenvelden en reageert daarom veel trager dan andere markten. Dit komt omdat de overheid regels stelt aan de kwaliteit van woonruimte (een goede zaak natuurlijk) en omdat de overheid aan de ene kant het eigenwoning bezit stimuleert en aan de andere kant het bezit wenst te demotiveren. Het eerste door belastingvoordelen (denk aan hypotheekrenteaftrek, overdrachtsbelasting 0, of 2 % etc.), het tweede door belastingnadelen (denk aan overdrachtsbelasting 8% of rendementsheffingen etc.).

 

De woningmarkt is ook een voorraadmarkt. Door stringent beleid op de ruimtelijke ordening worden er te weinig woningen gebouwd.

 

De Nederlandse overheden, rijk, provincie en gemeenten hebben hiermee dus grote invloed op de woningmarkt, veel groter dan men doorgaans denkt.

 

Op dit moment zien we de vraag nog steeds toenemen en de voorraad te koop en te huur staande woningen afnemen. We stevenen af naar een moment van het opdrogen van de voorraad te koop staande woningen.

 

“Perfecte Storm” (Statistische term voor het samenvallen van verschillende ontwikkelen of gebeurtenissen die ieder een negatief effect hebben op de waarde van een bezit of op de economische ontwikkeling). 

 

Stevenen we met de woningmarkt in Nederland af op de “perfecte storm”?

 

We zien de voorraad te koop staande woningen opdrogen. De inflatie steekt de kop op. Het is te verwachten dat lonen zullen stijgen. De rente is op dit moment nog laag, wat hiermee gaat gebeuren is voor mij onduidelijk. We blijven langer zelfstandig wonen. Het vertrouwen in de woningwaarde is heel hoog, ik zie kopers enorme risico’s nemen om toch maar te kunnen kopen. Je eigen woning verkopen is een kwestie van enkele dagen wordt gedacht.

 

Kan de stijging van koopsommen van woningen zo door gaan? Ja, als de inflatie de kop opsteekt zal dit kunnen. Onderzoek naar de woningwaarde van het jaar 1700 tot heden leert dat, op lange termijn, de waarde van onroerend goed de inflatie volgt. De keerzijde is dat als de inflatie laag blijft en de rente of andere voordelen zullen wijzigen, het vertrouwen zomaar kan wegebben en de woningmarkt een correctie zal ondergaan.

 

Daarnaast zien we dat de verstening van Nederland, maar ook in de wereld, bijna niet verder kan doorgroeien. Dit gaat dan ten koste van de natuur die wij nodig hebben om nu en in de toekomst goed en gezond te kunnen leven.

 

Conclusie:

De ontwikkelingen op de woningmarkt dwingen ons om na te gaan denken over andere woonvormen en over het herverdelen van schaarse goederen en misschien wel over het anders organiseren van het ons zo vertrouwde “marktmechanisme”. 

 

Een relevante vraag hierbij is dan of het verzamelen en meer hebben van schaarse goederen ons doel is of is genoeg uiteindelijk “genoeg”? Als we dit laatste vinden, betekent dit dat we ook onze persoonlijke “mindset” moeten wijzigen. 

 

Een uitdaging?

 

Groet,

Rien Treur RM – RT makelaar – taxateur

p.s. de gebruikte grafiek is afkomstig van Clint Post via Pixabay