Omschrijving

Bijzonder fraai gelegen BOUWKAVEL op ca. 158 m2 eigen grond met uitzicht op de rivier 'de Oude Rijn' en op de 'Burgemeester Bruntstraat'. De kavel wordt aangeboden met een bouwplan voor een woning met praktijkruimte met een totale inhoud van ca. 1000 m3. De tekeningen zijn in te zien op ons kantoor. 

De gemeente Bodegraven heeft de bestemming gewijzigd in woondoeleinden (bg) bijgebouwen. Echter op 15 februari 1998 is vergunning verleend  "dossiernummer 1998 127" voor de bouw van een woning met bedrijfsmatige opslagruimte, kantoor, c.q. praktijkruimte welke vergunning nog steeds van kracht is. Rekening houdend dat alle voorwaarden zoals genoemd in de oorspronkelijke vergunning onverkort van kracht zijn. 

Een van de voorwaarden is dat de geplande bedrijfsactiviteiten aan het destijds geldend bestemmingsplan "Kom Nieuwerbrug" moeten voldoen. Tevens kan zijn dat voor de betreffende bedrijsactiviteiten een melding of een omgevingsvergunning in het kader van milieu ingediend moet worden, of een melding of vergunning nodig is, is afhankelijk van het type bedrijf. 

Wij lichten het bouwplan graag nader toe. 

De kavel wordt aangeboden in huidige staat met huidige "oude" opstal". 
Het is de koper vrij om een eigen aannemer te kiezen. 
De auteursrechten van de tekeningen zijn voorbehouden aan de Architect.

Indeling

Nader te bepalen.

Bijzonderheden

Nieuwerbrug is een kleine kern gelegen tussen Bodegraven en Woerden, nabij de rijksweg A12. Nieuwerbrug maakt deel uit van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en telt ongeveer 2000 inwoners. Daarmee vormt het dorp een klein onderdeel van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het dorp ligt midden in het Groene Hart, waarbij groen en water binnen handbereik zijn. De aanwezigheid van monumentale boerderijen is een van de belangrijkste kenmerken van Nieuwerbrug. Door de vorm en schaal van het dorp kunnen inwoners en passanten genieten van het uitzicht op de landerijen en de Oude Rijn. Uniek voor Nieuwerbrug maar ook voor Nederland is de Tolbrug, waar sinds 1651 tol wordt geheven, over de Oude Rijn welke dwars door het dorp heen loopt. Nieuwerbrug heeft een bloeiend verenigingsleven. Er zijn diverse sportclubs in het dorp. Ook op het gebied van cultuur zijn er verschillende verenigingen. Tevens biedt het dorp voorzieningen als een eigen dagwinkel, 2 kerken, een peuterspeelzaal en een zelfstandige basisschool.

DISCLAIMER
Voor onze koopakte gelden de standaard NVM-regels. In alle overeenkomsten bedraagt de waarborgsom/bankgarantie 10% van de koopsom en wordt voldaan aan de notaris.

Deze projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de door ons samengestelde gegevens. Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Rien Treur Makelaardij opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is beoordeeld en ondertekend. Tot dat moment hebben partijen het recht  om af te zien  van een transactie, zonder kostenvergoeding etc. Alle genoemde maten zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kenmerken