Beschrijving

Te koop een kleinschalig industrieterrein bestaande uit een drietal voormalig agrarisch gebruikte opstallen, met in totaal ca. 1.080 m2 vloeroppervlakte, een buitenterrein van ca. 1.000 m2 en ca. 2.6 ha. weiland. Dit kleinschalig industrieterrein is gelegen aan een doorgaande weg nabij de N212 met goede verbindingen naar de Snelwegen. 

De bedrijfslocatie is ideaal geschikt voor verhuur of eigen gebruik. De ruime mogelijkheid om te parkeren op eigen grond is een pluspunt. Ook geschikt voor die ondernemer die in mogelijkheden denkt omdat het een prachtige locatie is om nieuwe ideeën uit te werken. 

De bestemming voor het bedrijventerrein luidt: bedrijfsdoeleinden, hier mogen zich bedrijven vestigen die geen milieuvergunning nodig hebben. De bestemming voor het weiland luidt: agrarische doeleinden. 

Via een gezamenlijk te gebruiken brug komt op de oprit naar het terrein, de toegangsweg is belast met een recht van overweg en dient vrijgehouden te worden. Wanneer u achter de bedrijfsruimte komt heeft u de beschikking over een ruim verhard terrein met voldoende parkeermogelijkheden. 

De bedrijfsruimten zijn op eenvoudige wijze gesplitst in kleinere units en ook weer eenvoudig om te bouwen naar grotere eenheden.

Indeling

Het geheel bestaat uit een drietal schuren onderverdeeld in kleinere eenheden en goed te verhuren. Vraag de makelaar naar de mogelijkheden!

Bijzonderheden

Bijzonderheden 
- Bedrijfslocatie op ca. 3.000 m2 ondergrond 
- Ruime bedrijfsloodsen, overheaddeuren met een hoogte van 2.20 m tot 4,5 meter 
- Bedrijven tot en met categorie 2 mogen hier gevestigd worden 

	
DISCLAIMER 
Voor onze koopakte gelden de standaard NVM-regels. In alle overeenkomsten bedraagt de waarborgsom/ bankgarantie 10% van de koopsom. 

Deze projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door de verkoper. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de door ons samengestelde gegevens. Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Rien Treur Makelaardij opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is beoordeeld en ondertekend. Tot dat moment hebben partijen het recht om af te zien van een transactie, zonder kostenvergoeding etc. Alle genoemde maten zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kenmerken