Beschrijving

Te huur aangeboden 

Flexibele afspraken zijn mogelijk. In ruimten vanaf 22 m2, en tegen nader af te spreken termijnen. Bel voor de mogelijkheden!

Een representatieve kantoorruimte, liggend op de eerste verdieping van een stijlvol en nieuw verzamelgebouw. Het bedrijfs-/kantoorpand is gelegen op het industrieterrein in en van Montfoort met goede ontsluiting naar de A12.  

De royale entree met fraaie trappartij geeft een luxe en ruime uitstraling, "het visitekaartje van uw bedrijf". De kantoorruimtes zijn licht en ruim van opzet, voorzien van veel glas en alle gemakken zoals, kabelgoten, verwarming, koeling etc.

Indeling

Het betreft drie ruime kantoren van ieder ca. 46, 22 en 22 m2 voor eigen gebruik en ca. 18 m2 voor gezamenlijk gebruik met medegebruik van pantry, toiletten, algemene ruimte en parkeerruimte. 

Totaal ca. 90 m2.

Bijzonderheden

Huurprijs per maand: €. 1.175,00 te vermeerderen met de B.T.W. en de servicekosten voor het gezamenlijk gebruik van energie, schoonmaken van algemene ruimten etc. 

De kantoorruimten worden opgeleverd, inclusief:
-	Systeemplafonds met ledverlichting
-	Centrale verwarming
-	Dubbele beglazing
-	Gezamenlijk te gebruiken pantry en toiletten
-	Wandkabelgoten en wandcontactdozen
-	Alarm
-	Kabelgoten
-	PVC vloeren

Aanvaarding in overleg
Het object ligt in het bestemmingsplan “Kop IJsselveld” en heeft de bestemming “Bedrijventerrein” met de nadere functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 4.2. Geschikt voor bedrijven voorkomend op de staat van bedrijfsactiviteiten behorend bij het bestemmingsplan. 


Bijzonderheden
Aanvaarding in overleg

Huurbetalingen: per maand vooruit

Huurtermijn: 5 jaar

Opzegtermijn: uiterlijk 12 maanden voor het aflopen van een huurtermijn

Huurprijsaanpassingen: jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI als vastgesteld door het CBS). 

Zekerheidsstelling: afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat, een bankgarantie ter grootte van minimaal drie maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de wettelijk verschuldigde B.T.W.

Huurcontract: gebaseerd op het model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad van Onroerende 

Zaken (ROZ) in 2015, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), met bijbehorende algemene bepalingen. 

Omzetbelasting: uitgangspunt is B.T.W. belaste verhuur. Derhalve dient de huursom te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde B.T.W.-percentage. 
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal ervan rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief B.T.W. zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Disclaimer
Voor onze huurovereenkomst gelden de standaard NVM-regels. 

Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte en wordt verstrekt voorbehoud van goedkeuring door verhuurder. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de door ons samengestelde gegevens. Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend. Er is overeenstemming bereikt op het moment dat de door Rien Treur Makelaardij opgestelde huurovereenkomst door beide partijen is beoordeeld en ondertekend. Tot dat moment hebben partijen het recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie. Alle genoemde maten zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kenmerken