Snel zoeken

Wonen met open armen – op zoek naar andere woonvormen

In mijn geboortejaar (1958) woonden er 2,7 miljard mensen op onze prachtige aardbol. Nu in 2021 zijn dat er ruim 7,9 miljard. Per dag komen er 200.000 mensen bij. In 2030 zal de wereldbevolking dus ruim 8,5 miljard zijn.

Wereldwijd hebben we te maken met ontbossing, opwarming van de aarde en droogte. Het wordt een enorme uitdaging om iedereen te blijven voorzien van schoon drinkwater en een maaltijd per dag. Lukt ons dat niet, dan zullen velen op zoek gaan naar schoon drinkwater en eten.

 

Toenemend aantal inwoners Woerden

In de gemeente Woerden wonen nu circa 55.000 mensen in 22.500 huizen. Dat is gemiddeld 2,4 mens per woning. Daarvan is 66% eigen woningen, 23% woningbouwvereniging en 11% is van beleggers. Leegstand is er bijna niet: de enkele woningen die leegstaan, wachten op een opknapbeurt of renovatie. 

Het aantal inwoners in Woerden zal toenemen, door geboorte en door het opnemen van vluchtelingen. Ook gaan we steeds zelfstandiger wonen; huwelijken worden ontbonden, waarna voormalig partners in een eigen woning verder zullen gaan en door onze rijkdom willen we meerdere of grotere woningen bezitten voor eigen gebruik.

Op zoek naar andere woonvormen

Onze aardbol kan de ontgroening (lees:verstening) niet meer aan. Dit betekent dat we het wonen zoals we nu gewend zijn, niet kunnen voortzetten. We zullen op zoek moeten gaan naar andere woonvormen. 

Doordat veel mensen alleen in een woning wonen en best wel naar een kleinere woning willen, ben ik voorstander om binnen de regels van het bouwbesluit duplex wonen weer toe te staan. Daarmee kan een eigenaar de helft of een deel van zijn bestaande woning verbouwen en verkopen of verhuren als zelfstandige woonruimte. Hierdoor kunnen er vele duizenden woningen in de gemeente Woerden worden toegevoegd zonder dat we het groen hoeven op te geven. Er zijn prachtige systemen om per wijk een parkeersilo onder de grond te maken. Zo los je de vraag naar extra bergingen en parkeerplekken op. 

De gemeente Woerden kan zo groeien, we kunnen vluchtelingen op een menswaardige wijze opvangen én we houden het Groene Hart in stand. 

Woerden- een dynamische en heerlijke woonstad

Laten we voorop gaan lopen en de oplossingen uitwerken, dat zal van Woerden een dynamische en heerlijke woonstad maken.